Gjødsel#Bedre jordsmonn

Veas-jord: stabilisert, hygienisert og kalktilsatt avløpsslam

Organisk stoff og næringsstoffene som ble fjernet fra vannet som slam, er ressurser. Veas-jord inneholder kalk, i tillegg til organisk materiale, fosfor og nitrogen. Veas-jorden er ypperlig egnet til å forbedre jordsmonnet, og benyttes i dag som gjødsel-/jordforbedringsmiddel på korndyrkingsarealer over store deler av Østlandet. 

Det er utviklet en Bransjenorm for avløpsslam. Dette er et kvalitetssystem som dokumenterer slammet fra vugge til grav, og som skal bidra til å sikre riktig kvalitet og bruk.  Bransjenormen ble innført på Veas i 2013. 

Veas-jord har gjennomgått anaerob stabilisering, kalktilsetting, hygienisering og tørking til over 45 prosent tørrstoff og inneholder mye kalk, nitrogen, fosfor og organisk materiale. Veas-jord tilfredsstiller Gjødselvareforskriftens krav til jordbruksanvendelse, klasse 2. Les mer her.
 
Veas-jorden leveres fritt tilkjørt etter avtale. Kontakt Roy-Arne Andrén i Andrén Transport, tlf. 928 65 176 for veiledning og avklaringer rundt leveranse av Veas-jord. Send kopi av godkjent meldeskjema til veas@veas.nu og andren@andren-transport.no, samt. en kopi må også sendes til landbrukskontoret i din kommune.,

Nyttige dokumenter:

Varedeklarasjon mai 2021
Gjødslingsråd og spredemengde
Melding om bruk av VEAS-jord (skjema)
Nabovarsel (skjema)
Norsk Vann om avløpsslam

 

Nitrogenløsning

Sluttproduktet fra strippeprosessen er en nitrogenløsning, 4 000 tonn per år, som kan brukes direkte som gjødsel eller som råvare til fullgjødselproduksjon, eller til annen industriell bruk. I dag selger VEAS all sin produksjon av nitrogenløsning til Yara.

Filmer om VEAS-jord