Forskningsprosjekt

Kan smartere vannbehandling gi renere fjord?

Bedre avløpsrensing er en av nøklene til en renere fjord. Men vannrensing er både kostbart og komplisert. Ny teknologi kan bidra til å gjøre renseprosessene bedre og billigere.

Prosjektnavn

INVAPRO – intelligente vannprosesser

Ledet av

Veas v/ Hilde Johansen

Samarbeidspartnere

Bergen kommune, Trondheim kommune, Sintef

Støttet av

Norges Forskningsråd

Tidsrom

2020-24

INVAPRO står for intelligente vannprosesser, og er et samarbeidsprosjekt mellom Veas, Sintef og Bergen og Trondheim kommune, med støtte fra Norges Forskningsråd. Sammen utvikler og tester vi hvordan maskinlæring (ML) og kunstig intelligens (KI) kan bidra til bedre kontroll og optimalisering av prosessene for vannrensing og -behandling.

Når flere folk flytter til byene, legger det ekstra press på vann- og avløpssystemene. Samtidig kommer det stadig strengere krav til kvalitet, sikkerhet og miljø. Veas og forskningspartnerne er opptatt av å legge til rette for innovasjon og utvikling av ny teknologi, nye tjenester og nye samarbeidsmodeller som kan bidra til stadig mer effektiv og miljøvennlig vannrensing. Det er ikke bare viktig for oss, men avgjørende for et bærekraftig samfunn.

Prosjektet er presentert på Sintef sine sider: «Kunstig intelligens gir en renere Oslofjord for en billigere penge».

Les mer om prosjektet

 

Veas
23. november 2023