Norges største renseanlegg
Fra avløpsvann til verdifull ressurs

Aktuelt

Helhetlig tilnærming er nøkkelen

7. november, 2022

En rapport fra Norconsult viser at Veas må se på hele Oslofjorden når utslippene våre skal vurderes, og at påvirkningen fra ytre Oslofjord sannsynligvis er større enn tidligere antatt.

Vant inspirasjonspris for doktorgradsarbeid

26. september, 2022
Vi har mange flinke ansatte her på Veas. Kjell Rune Jonassen er en av dem, og fredag fikk han Alf Bjørseths Inspirasjonspris. Prisen er på 100.000 kroner og tildeles årlig av NMBU til det beste doktorgradsarbeidet utført ved NMBU innen temaene fornybar energi og/eller biovitenskap. Formålet med prisen er å inspirere til mer forskning innenfor disse områdene. Les mer om hvorfor Kjell Rune vant prisen: https://www.nmbu.no/aktuelt/node/46018
Foto: Eivind Norum

 

Informasjon om gasslekkasje 27. juli

28. juli, 2022

Sent onsdag kveld, 27. juli, oppdaget vaktene ved Veas en gasslekkasje i området ved bioreaktorene der slammet fra renseprosessen utråtnes og det dannes rågass.  Gassalarmen gikk, og vaktene forholdt seg til gjeldende beredskapsplan og informerte både internt og eksternt og kontaktet blant annet brannvesenet. Brannvesenet varslet i sin tur politi og ambulanse, og nødetatene rykket ut.

Vellykket Fjordredningskonferanse

13. mai, 2022

Klima- og miljøminister Espen Barth Eide åpnet konferansen på Oslofjordmuseet med å varsle krav om bedre nitrogenrensing i fjorden. Avrenning fra landbruket og dårlig kloakkrensing skaper problemer for Oslofjorden. 

Fra venstre Lene Conradi, Sirin Stav og Lisbeth Hammer Krog. Foto Torbjørn Tandberg

Milepæl på Veas – ny eierform er verdt å feire

2. februar, 2022

Storfint besøk på Veas i dag! Eierne våre – Oslo, Bærum og Asker kommune – representert ved vår nye generalforsamling, ordfører Lene Conradi, Asker, byråd for miljø og samferdsel, Sirin Stav, Oslo og ordfører Lisbeth Hammer Krog fra Bærum fikk se seg om i renseanlegget og på raffineringsanlegget for biogass. De besøkte oss i anledning markeringen av at Veas nå har blitt et aksjeselskap.