For fjorden og fremtiden

Nå renses

0

liter avløpsvann per sekund

Vått og viktig samfunnsoppdrag

Veas renser avløpsvannet fra innbyggerne i Oslo, Asker, Bærum og deler av Nesodden kommune og er Norges største renseanlegg.  I vårt moderne anlegg på Slemmestad i Asker, fjerner vi nitrogen, fosfor og miljøgifter fra avløpsvannet til over 800 000 innbyggere i indre Oslofjord. Av avfallet skaper vi nye samfunnsnyttige produkter og tjenester.

Opprettet 1976

Stiftet av Oslo, Asker og Bærum kommune som et tiltak for en renere Oslofjord.

 

80 milliarder liter

Hvert år renser Veas avløpsvannet fra over 800 000 innbyggere.

70-80 % av nitrogenet fjernes

I våre 8 prosesshaller, renser vi både nitrogen og fosfor fra avløpsvannet.

100 ansatte

Et bredt lag av ulike fagpersoner som jobber for en renere fremtid i og rundt fjorden.

Norges største renseanlegg

Visste du at…

… det er en stor pumpestasjon under selveste Frognerparken? Herfra renner avløpsvannet hele veien til renseanlegget vårt på Slemmestad i Asker. Det tar rundt 6 til 8 timer.

Les mer om Norges største renseanlegg

Følg vannet og verdiene

Hva skjer med vannet etter at det forsvinner ned i avløpet? Se mer fra innsiden av renseanlegget og lær hvordan stoffer som ikke skal ut i fjorden kommer til nytte andre steder.

Veas jobber for null uønskede utslipp. Ressursene vi henter ut av avløpsvannet blir i dag til fjernvarme, gjødsel og biogass. Det er bra for klimaet, miljøet og for lommeboken til deg som bor i nærheten.

Finn ut mer

40 000 tonn Veas-jord

Næringsstoffene fra avløpsvannet blir til verdifull gjødsel.

Les mer

Over 100 GWh fjernvarme

Energien i vannet blir brukt til å varme flere tusen husstander.

Les mer

Mer enn 10 000 Nm3 biogass

Rågassen blir til flytende biodrivstoff til busser og lastebiler.

Les mer

Data for folkehelsen

Analyser av avløpsvannet kan gi nyttig informasjon om samfunnet her og nå.

Les mer
Oslofjorden

Livet i Oslofjorden er truet. Skal vi lykkes med en rednings- og snuoperasjon, er aktørene rundt fjorden nødt til å jobbe sammen. Veas er et samarbeid mellom Oslo, Bærum og Asker kommune, og renser i dag over 90 prosent av all fosfor og nesten 70 til 80 prosent av nitrogenet i avløpsvannet. I fremtiden må det stilles enda strengere krav til hva som totalt slippes ut i fjorden og hvilke tiltak som må iverksette for å gjenopprette livet under vann.

Veas har vært en av flere initiativtakere bak Fjordredningskonferansen.

Les mer om status for Oslofjorden
Maksimal samfunnsnytte

Avfallet blir omskapt til verdier og nyttige produkter

Organisk stoff og næringsstoffene som ble fjernet fra vannet som slam, er ressurser. Veas-jord inneholder kalk, i tillegg til organisk materiale, fosfor og nitrogen. Veas-jorden er ypperlig egnet til å forbedre jordsmonnet, og benyttes i dag som gjødsel-/jordforbedringsmiddel på korndyrkingsarealer over store deler av Østlandet.

Slik gjenbruker vi ressursene
Sirkulær økonomi

Fra renseanlegg til ressursfabrikk

Avfall er ressurser på avveie. I dag koster renseanlegget omkring én krone per innbygger per døgn. Underveis henter vi ut næringsstoffer og ressurser som med vår hjelp kommer til nytte andre steder. Visjonen vår er å skape så mange nye verdier fra avløp og avfall, at det betaler for hele vår moderne renseprosess.

Slik jobber vi for en sirkulær økonomi

Vil du være med å løse viktige samfunnsoppgaver? Veas er en spennende og mangfoldig arbeidsplass med mer enn 100 engasjerte medarbeidere.

Finn ut mer

Aktuelt

Konsernsjef Ragnhild Borchgrevink forlater Veas

Etter seks år forlater konsernsjef Ragnhild Borchgrevink Veas.

Les mer

Brannvesenet tilkalt ved gasslekkasje

Veas-anlegget har døgnkontinuerlig drift, og natt til lørdag 11. november, rett etter kl. 2, oppdaget vaktene våre en gasslekkasje

Les mer

Ny prosess for slambehandling

Veas skal skifte ut hovedprosessen for slambehandling, det vil si der avløpsslammet blir behandlet før det kan kjøres ut av anlegget.

Les mer