Konsernsjef Ragnhild Borchgrevink forlater Veas

Etter seks år forlater konsernsjef Ragnhild Borchgrevink Veas. Hun går til stillingen som administrerende direktør i Stena Recycling Norge AS. Kjetil Wang-Hansen blir konstituert som konsernsjef. Han kommer fra stillingen som daglig leder i datterselskapet HOOP CO2 AS og har tidligere vært produksjonssjef i Veas.

Styreleder Tore Olaf Rimmereid i Veas sier at Ragnhild Borchgrevink har betydd svært mye for den positive utviklingen Veas har hatt de siste årene. Både utad og internt i bedriften er det skapt et stort engasjement for den viktige samfunnsoppgaven Veas har. – Styret vil derfor takke Ragnhild for den utmerkede innsatsen hun har lagt ned gjennom seks år, og ønsker henne lykke til med nye utfordringer, sier Rimmereid.

Veas har i denne perioden etablert en ambisiøs langsiktig strategiplan, fullført betongrehabilitering og ombygging av samtlige åtte prosesshaller for rensing av avløpsvann og bygget og satt i drift et oppgraderingsanlegg for flytende biogass. Nå skal bedriften bygge om slambehandlingen ved anlegget. Veas oppnår i dag bedre renseresultater enn kravene i konsesjonen og er langt fremme når det gjelder å utvikle produkter fra ressursene i avløpsvannet. Veas-konsernet har i dag 108 ansatte og en omsetning på 520 millioner.

Jobbskiftet er helt udramatisk, jeg har hatt det fint i Veas og trives veldig godt. Men noen ganger tar livet uventede vendinger og nye muligheter dukker opp. Det blir svært vemodig å forlate virksomheten og alle mine fine kolleger. Jeg er helt sikker på at Veas vil fortsette å levere solide renseresultater til beste for fjorden og at Veas vil utvikle seg videre på spennende måter i årene som kommer, sier Borchgrevink.

Kjetil Wang-Hansen blir konstituert som konsernsjef. Han kommer fra stillingen som daglig leder i datterselskapet HOOP CO2 AS og har tidligere vært produksjonssjef i Veas. Borchgrevink fortsetter inntil videre som spesialrådgiver. Styret i Veas har startet arbeidet med å finne hennes etterfølger. Jan Milton Berge vil fungere som daglig leder i HOOP CO2.

For ytterligere informasjon og kommentar:

Styreleder Tore Olaf Rimmereid, 90 99 25 15

Kommunikasjonsansvarlig Kaisa Bergfjord Stoll, 97 79 49 83

Veas
9. november 2023