Ny prosess for slambehandling

Veas skal skifte ut hovedprosessen for slambehandling, det vil si der avløpsslammet blir behandlet før det kan kjøres ut av anlegget. Vi trenger et mer moderne, miljøvennlig og effektivt anlegg; dagens anlegg er fra 1980-tallet.

For at vi også i fremtiden skal kunne behandle avløpsvann fra innbyggerne i Asker, Bærum og Oslo, er Veas avhengig av at denne prosessen fungerer godt.

Det er for tiden ikke nok plass i anlegget til at vi kan skifte ut eksisterende prosessutstyr, og eksisterende anlegg kan heller ikke stoppes i en lengre periode. Derfor utvider vi Veas-anlegget med en ekstra fjellhall, slik at vi har plass til å etablere ny slambehandlingsprosess mens eksisterende anlegg er i normal drift.

Det nye anlegget vil medføre mindre lukt og mindre trafikk inn til anlegget og vil i tillegg redusere våre driftsutgifter. Den nye fjellhallen vil være 80 meter lang, og det vil bli en ny inngang til tunnelen i næringsparken på Bjerkås. Anleggsarbeidene vil vare i ca. ett år med noe rigging i forkant – sprengningsarbeidene vil sannsynligvis pågå i et halvt år. Arbeidet med ny tunnel vil dessverre medføre noe støy, rystelser i grunnen og ekstra trafikk i området mens arbeidet pågår, men vi vil gjøre det vi kan for at naboene sjeneres så lite som mulig i anleggsperioden og vil oppdatere denne informasjonssiden jevnlig.

Så snart vi vet mer om tidspunkt for prosjektstart, vil vi invitere til et nabomøte for å fortelle mer om prosjektet.

Veas
27. november 2023