Status Oslofjorden

Oslofjorden er trafikkåre, rekreasjonsområde og livsgrunnlaget til fisk, planter og viktige økosystemer under vann. Å redde fjorden krever samarbeid om både skippertak og langsiktige grep.

Torsk utenfor Verdens Ende. Foto: Havforskningsinstituttet

Oslofjorden trenger hjelp

Oslofjorden er truet og trenger hjelp. Over hundre år med forurensing og forsuring har drept mye av livet under vann. Selv om vannkvaliteten er langt bedre enn på 70-tallet, er miljøtilstanden fortsatt kritisk.    

Ett av hovedproblemene er store mengder nitrogen fra landbruk og avløp. Stoffene gir stor algeoppblomstring, som igjen kveler annet liv. Rensing av avløpsvann er derfor et av de viktigste tiltakene for en renere fjord.   

4,4 kilo nitrogen og 660 gram fosfor per person

Hver enkelt av oss produserer hvert år rundt 4,4 kilo nitrogen og 660 gram fosfor.

Det høres kanskje ikke så mye ut. Men dersom du ganger det med to millioner mennesker som bor i Østlandsområdet, blir det over 8 800 tonn nitrogen og 1 310 tonn fosfor årlig.

Veas renser over 70 prosent av alt nitrogenet og over 90 prosent av all fosfor i avløpsvannet.

Vi jobber for stadig bedre rensing og en renere, mer levende Oslofjord.  

Regjeringens tiltaksplan

I mars 2021 laget Regjeringen en tiltaksplan for en ren og rik Oslofjord. Her kan du lese om arbeidet for god miljøtilstand og attraktivt friluftsliv frem mot 2026:

Tiltaksplan

Status Oslofjorden

Det er Miljødirektoratet som følger opp regjeringens tiltaksplan. På deres sider kan du følge status for arbeidet – og for livet i fjorden:

Miljødirektoratet om Oslofjorden

 

Veas, Asker kommune, Oslofjorden Friluftsråd og Oslofjordmuseet samlet i 2022 og 2023 ulike aktører til Fjordredningskonferansen, for å bidra til at arbeidet med å redde Oslofjorden er på rett kurs.

Les mer