Hva er overvann og overløp?

Overløp – og hvorfor du ikke bør bade i Oslofjorden etter kraftig regnvær

Beboere i indre Oslofjord frarådes å bade 24 timer etter at det har regnet veldig mye på kort tid.

Regnvann og avløpsvann deler de samme rørene når det regner. Kun en tredel av avløpsvannet som Veas mottar, kommer fra de over 800 000 som bor og jobber i Oslo, Asker og Bærum. Resten er regnvann og smeltevann, såkalt overvann, og innlekking av drikkevann og grunnvann, som skyller ned i sluk og kummer, og finner veien ned i den 42 kilometer lange tunnelen til renseanlegget på Slemmestad.

Ved normalt tørt vær mottar Veas 2 200–2 500 liter avløpsvann per sekund.

Når det regner, blir det mer vann i avløpsnettet. Veas kan behandle opptil 10 000 liter per sekund av regnvannsfortynnet avløpsvann.

Ved ekstreme nedbørsmengder eller snøsmelting, kan det komme så mye vann at behandlings- og magasineringskapasiteten til Veas overbelastes. Da må regnvannsfortynnet avløpsvann ledes til fjorden.

Fortynnet, urenset avløpsvann blir da ledet via en egen overløpstunnel til Lysakerfjorden.

Overløp er en viktig del av vår beredskap, men også noe vi gjør vårt ytterste for å unngå. Ved kraftig regn samarbeider vi tett med renseanlegget på Bekkelaget for å unngå overløp og utnytte kapasiteten i avløpsinfrastrukturen i indre Oslofjord best mulig.

Regnbed i Oslo. Foto: Asplan Viak/Åse Holte

Klimatilpasning og overvannstiltak virker

I 2008 ble kapasiteten til Veas-anlegget utvidet med et regnvannsrenseanlegg, som nesten doblet anleggets kapasitet ved store vannmengder. Det har redusert overløp med 80 prosent. Våre eierkommuner jobber kontinuerlig med å redusere mengden regn- og overvann ved å forsinke vannet eller lede det i egne flomveier, regnbed eller gjennomtrengelige overflater. Selv om den årlige vanntilførselen til Veas viser en synkende trend, opplever vi oftere at det kommer store mengder nedbør på kort tid slik at rense- og magasineringskapasiteten overbelastes. Vi forventer at disse utfordringene vil øke i takt med klimaendringene.

Vi vet at vi går et villere og våtere klima i møte. Det vil stille større krav til klimatilpasning på land. Kunnskap om hvordan vi må bygge for å unngå at for mye regnvann kommer ned i avløpssystemet, blir stadig viktigere.

Når anlegg, kommuner og innbyggere samarbeider om dette, står vi bedre rustet for fremtidens nye nedbørsrekorder.