Forskning, utvikling og innovasjon

Som samfunnsaktør og innovasjonsbedrift, deltar Veas i flere spennende forsknings- og utviklingsprosjekter.

Vi samarbeider med en rekke ulike institutter og organisasjoner for å finne svar på ulike samfunnsspørsmål som:

  • Kan kunstig intelligens bidra til bedre vannrensing?
  • Er fremtidens avløpsrensing kjemikaliefri?
  • Kan bakterier som spiser lystgass være en del av klimaløsningen?
  • Hvordan vi kan kombinere maskinlæring og konkrete mekaniske prosesser.

Avløpsrensing og ressurshøsting

Rensing av avløpsvann er en kritisk samfunnsoppgave. I Veas utforsker vi hvordan vi kan forbedre prosesser og ta i bruk nye metoder for å redusere utslippene til fjorden og for å ta vare på ressursene i avløpsvannet.

Klima og miljø

Veas vil bli et klimanøytralt selskap, med null uønskede utslipp til luft og vann. Vi jobber for å redusere utslippene våre samtidig som vi bruker mindre energi og kjemikalier. Vi ønsker å være en pådriver for ny, grønn teknologi og nye metoder for å måle og forbedre status for Oslofjorden.

Sirkulærøkonomi

Avløp og avfall inneholder store uutnyttede ressurser. Veas vil bidra til å skape nye, sirkulære forretningsmodeller. Vi ser etter nye muligheter og tester ut morgendagens løsninger.

Samarbeid og kunnskapsdeling

Ingen kan løse alle problemer alene. Veas samarbeider med et bredt spekter av aktører på leting etter fremtidens løsninger. Vi trenger andres kompetanse, samtidig ønsker vi å dele våre erfaringer og kunnskap med andre aktører her i Norge og ellers i verden.

Se våre forsknings- og utviklingsprosjekter: