Jobbe i Veas

I Veas er vi rundt hundre engasjerte ansatte som jobber for fjorden og fremtiden. Har du lyst til å bli vår nye kollega?

Sammen for fjorden og fremtiden

Veas er en kunnskapsbedrift med lærlinger, fagarbeidere og akademikere med stort engasjement for arbeidsplassen og det viktige arbeidet vi gjøre. I dag er vi rundt 100 ansatte med ulik bakgrunn og ekspertise.

Årets lærebedrift

Kompetanseutvikling står høyt hos Veas. I tillegg til internopplæring, kursing og etter- og videreutdannelse for egne ansatte, tilbyr vi læreplasser og arbeidspraksis for andre som er på vei ut i arbeidslivet.  

Veas har et godt samarbeid med flere opplæringskontorer. I 2022 hadde Veas seks lærlinger som gikk opp til fagprøve. Alle besto, og flere fikk toppkarakterer. I 2022 ble vi kåret til årets lærebedrift av elfagenes opplæringskontor i Buskerud (ELFOB).

Nøkkeltall 2022

0
ansatte
0
Gjennomsnittsalder
0%
Sykefravær egenmeldt
0%
Sykefravær sykemelding

HMS på Veas

H1- og H2-verdien var 0 i 2022. Målet var en H2-verdi under 10 (skader uten fravær pluss skader med fravær).

ÅrH1- og H2-verdi
2019
0
2020
0
2021
0
2022
0

H1 – skader med fravær per million arbeidstimer

H2 – skader med fravær pluss skader uten fravær per million arbeidstimer

Fagområder Veas-ansatte

0
Elektro
0
Automasjon
0
Kjemiprosess
0
Industrimekanisk
0
Kjemisk analyse
0
Økonomi, administrasjon, HR og kommunikasjon
0
HMS og kvalitet
0
Logistikk
0
Prosjektledelse
0
Tekniske styringssystemer
0
Forskning og utvikling
0
Ledelse