Ammoniumsulfat

Ammoniumsulfat (NH4)2SO4 er en kjemisk forbindelse som fremstilles av ammoniakk og svovelsyre. Ammoniumsulfat er mye brukt som nitrogengjødsel i global sammenheng (ammonium sulphate).

I renseprosessen på Veas fjerner vi så mye vi kan av nitrogenet for at det ikke skal forurense Oslofjorden. Mesteparten av nitrogenfjerningen skjer ved hjelp av biologisk rensing, men rundt 15 prosent av nitrogenet gjenvinnes som ammoniumsulfat i en kjemisk prosess der det tilsettes svovelsyre.

Kort fortalt blir slammet skilt fra vannfasen i dype sedimenteringsbasseng som en del av slambehandlingen i renseprosessen vår. Etter fortykking og mesofil utråtning i 15-20 dager, blir bioresten kondisjonert med lesket kalk og polymer før avvanning i kammerfilterpresser. I denne prosessen blir det produsert ammoniakkrikt rejektvann med høy temperatur og høy pH.

Produksjonsenheten for ammoniumsulfat består av to kolonner; en strippekolonne og en absorpsjonskolonne. Rejektvannet slippes inn på toppen av strippekolonnen og møter en luftstrøm som plukker med seg ammoniakk fra vannfasen. I absorpsjonskolonnen møter den samme luftstrømmen et syreregn bestående av fortynnet svovelsyre. Dermed reagerer ammoniakken med sulfat og danner ammoniumsulfat. Denne prosessen fjerner omtrent 90 % av ammoniakken i rejektet. Dette blir da til en 37-40 prosent løsning av ammoniumsulfat.

Gjenvunnet ammoniumsulfat fra Veas er et ettertraktet, sirkulært produkt, og vi er stolte av at den er CE-merket (sertifikatet ser du her).