Biogass – sirkulær og bærekraftig

Visste du at lastebilene du ser på veien kanskje kjører på biogass fra avløpsvannet ditt?

Hvert år produserer Veas over ti millioner Nm3 biogass (normalkubikkmeter er en mengdeenhet for gass).

Deretter gjør vi gassen flytende slik at den kan brukes som drivstoff på busser og lastebiler.

Veas har produsert biogass helt siden 1992. Tidligere brukte vi biogassen til energi og varme i anlegget og administrasjonsbygget. I 2020 satte vi i drift et nytt raffineringsanlegg som renser gassen og gjør den flytende.

Biogassen består av gass som dannes når mikroorganismene bryter ned slammet. Ettersom avløpsvannet er biologisk materiale, regnes selve forbrenningen av Veas-gassen som CO2-nøytral.

I Veas heier vi på alle busser og lastebiler som vil kjøre på fornybar energi.

Visste du at en buss kan kjøre 50 meter på ett toalettbesøk? I Bergen går flere av bussene på biogass fra Veas.