Varme – direkte til fjernvarmenettet

Visste du at kloakken i Oslo bidrar til å varme opp rundt 13 000 leiligheter?

I stedet for å la varmen fra avløpsvannet gå til spille, bidrar Veas til fjernvarmenettet i Oslo og Bærum. Oslofjord Varme og Hafslund Oslo Celsio henter ut varme fra avløpsvannet i Veas-tunnelen.

Kloakkvannet holder i utgangspunktet en temperatur på mellom 10 og 15 grader. I tunnelen mellom Oslo og anlegget på Slemmestad, går avløpsvannet gjennom et stort varmepumpeanlegg, som henter ut noe av den varmen og sender den ut igjen i fjernvarmenettet. Her på Veas bruker vi også varme fra avløpsvannet til å varme opp lokalene våre.

Fjernvarme fra avløpsvannet er et samarbeid mellom flere aktører og et godt eksempel på hvordan vi må jobbe sammen for å skape nye verdier av ressurser som ellers vil gå til spille.

Les mer på Overskuddsenergi.no

Visste du at avløpsvannet inneholder nok varme til å varme opp et helt nabolag? I 2022 leverte vi til sammen 105 GWh energi fra det urensede avløpsvannet. Foto: Hafslund Oslo Celsio AS