Årsrapport 2022

Årsrapport 2022

2022 var det første året med ny selskapsform, generalforsamling og nytt konsernstyre i Veas

Renseresultatene i 2022 var gode.

Veas fjernet 74 prosent av tilført nitrogen

Gode resultater i 2022

Styret er godt fornøyd med det økonomiske resultatet i konsernselskapene.

Les mer

 

Oppfylte rensekravene

Veas forbereder søknad om ny utslippstillatelse.

Les mer

Økt kapasitet for nitrogenfjerning

Vi ferdigstilte to nye prosesshaller og har dermed økt nitrogen- fjerningskapasiteten vår.

Les mer

En friskere Oslofjord

Veas tar en aktiv rolle for å bidra til kunnskap og samarbeid for å oppnå en ren og rik Oslofjord.

Les mer
Økonomi

Ordinært resultat før skatt for konsernet var 7,5 millioner kroner i 2022

Les mer om økonomiske resultater
Bærekraft

Avløpsvann blir til nyttige produkter

Veas ser på hvordan vi best kan utnyttet CO2 som en ressurs, og i 2022 etablerte vi et datterselskap av Veas Marked som skal utforske dette nærmere.

Vårt ansvar er å rense og utnytte ressursene i avløpsvann fra rundt 800.000 innbyggere i Oslo, Bærum, Asker og Nesodden. Vi ønsker å rense mer og bidrar aktivt i arbeidet med å redde fjorden.

Les mer om hvordan CO2 kan utnyttes