Bærekraft og samfunnsansvar

Hvordan bidrar Veas’ produkter og tjenester til bærekraftig utvikling? Og hvordan styrer vi for å minimere faktorer som påvirker samfunn og miljø på en negativ måte?

Bærekraft

Størst mulig nytte – minst mulig avtrykk

I Veas utfører vi et viktig samfunnsoppdrag. Vi skal rense avløpsvannet for alle som bor i vårt område på mest mulig effektiv måte, med minst mulig negativ påvirkning på klimaet og naturen. Samtidig skal vi være en god nabo og arbeidsplass.  

Vår viktigste bærekraftvisjon har helt siden starten vært en renere Oslofjord. Nå jobber vi også for å produsere mer energi enn vi bruker, og fange mer CO2 enn hele klimafotavtrykket fra selskapet.  

Vi mener det ligger et stort potensial i fremtidens avløpsrensing.

Klima

Vi har som mål å bli karbonnøytrale innen 2024, og en netto negativ CO2-balanse på sikt.

Finn ut mer

Miljø

Veas jobber for null uønskede utslipp til vann, luft og jord. 

Finn ut mer

Sosialt ansvar

Veas skal være en trygg og attraktiv arbeidsgiver og en god nabo.

Finn ut mer

Leverandøroppfølging

Veas jobber for å beskytte mennesker og miljø i vår verdikjede, i henhold til den norske Åpenhetsloven.  

Finn ut mer