Årsrapport 2023

Årsrapport 2023

Rekordhøy rensegrad tross utfordrende værforhold

Hovedoppdraget vårt

Til tross for ekstremværet Hans og andre perioder med mye regn i 2023, renset vi avløpsvannet for mer nitrogen og fosfor enn Statsforvalterens krav. 77,2 prosent av tilført nitrogen ble fjernet.

Gode økonomiske resultater

Konsernets driftsinntekter ble 532 millioner kroner i 2023, mot 424 millioner i 2022.

Jakter på fremtidens karbonkilde

I 2023 startet vi testing med eddiksyre for å se om den kan erstatte metanol.

Negativ utvikling i H2-verdien

I 2023 steg antallet skader med og uten fravær fra 0 til 24,6.

CE-merket ammoniumsulfat

I 2023 ble ammoniumsulfat  fra Veas CE-merket, og vi solgte vår første skipslast til England.

Luke Engervann
Drift

Viktig vedlikehold

Å vedlikeholde anlegget og utstyret vårt er noe av det viktigste vi gjør for å forebygge uønskede driftsopphold og uforutsette kostnader. I 2023 så vi for første gang innsiden av en tømt utråtningstank. I tillegg ble luken på Engervann overhalt.

Les mer om disse prosjektene
Mangfold på arbeidsplassen

Veas for alle

Veas tar sosial bærekraft på alvor. I 2023 ble Veas sertifisert i Likestilt arbeidsliv. Sertifiseringen har gitt oss mer kunnskap og bevissthet om hvordan vi jobber med likestilling og mangfold på arbeidsplassen. Prisen ble delt ut under Arendalsuka.

Les mer om sosialt ansvar