Norges største renseanlegg

Veas renser vannet til rundt 800 000 mennesker som bor og jobber i området rundt Oslofjorden. Vi er Norges største renseanlegg, og ett av få anlegg som fjerner både nitrogen og fosfor fra avløpsvannet.

Hva gjør vi med avløpsvannet? 

Har du tenkt på hva som skjer med avløpsvannet når du dusjer eller trekker ned i do? Eller regnet som forsvinner ned i kummen i gata? Bli med på en reise inn i Veas´ verden!

Avløpsvann fra innbyggerne i Oslo, Bærum, Asker og deler av Nesodden fraktes til Veas via et stort nettverk av rør og tunneler.

2 500 l/s

Hvert sekund, hver dag, hele året mottar og renser vi i gjennomsnitt 2 500 liter avløpsvann.

100 millioner m3

Det tilsvarer over totalt 100 millioner kubikkmeter ferdig renset vann i løpet av et år.

42 000 m2

Prosessanlegget vårt er 42 000 kvadratmeter stort og ligger inne i fjellet ved Slemmestad i Asker.

Algeoppblomstringer kan gi et grønt skjær til vannoverflaten. (Foto: NIVA)

Hvorfor renser vi for nitrogen og fosfor?

Nitrogen er et grunnstoff. Det er hovedkomponenten i luft og finnes i alt levende vi har rundt oss. Planter og alger trenger nitrogen for å vokse. Det samme gjelder fosfor. For mye nitrogen og fosfor i vannet, fører derimot til store algeoppblomstringer og forsuring av vannet, som igjen kan føre til at fisk og annet liv dør.

Urenset avløpsvann og avrenning fra jordbruket er noen av de viktigste kildene til høye verdier av fosfor og nitrogen i Oslofjorden. I dag er det fem ganger så mye fosfor i fjorden som for 150 år siden.  Veas er ett av tre renseanlegg rundt Oslofjorden som renser avløpsvannet for både nitrogen og fosfor. Det er totalt 53 renseanlegg rundt Oslofjorden.

Les mer om hvordan det går med Oslofjorden

 

Litt for mye vann, litt for fort?

Anlegget er laget for å ta imot mye, men når tilførselstunnelen vår er helt full av regn, smeltevann og avløpsvann, må Veas ta grep for å unngå at anlegget oversvømmes.

Les om overvann og overløp her