Verdiene i avløp og avfall

Å rense er bare halve jobben. I Veas skaper vi nye verdier av ressursene som finnes i avløp og avfall. Det er bra for miljøet, for samfunnet og for fremtiden.

Maksimal samfunnsnytte

Mesteparten av det vi ikke vil ha i fjorden, kan være til stor nytte andre steder.

Avløpsvannet inneholder næringsstoffer og bioressurser som kan bli til nye produkter og tjenester. Veas produserer i dag biogass, gjødsel og energi.

Vi jobber for å skape enda flere nyttige produkter som vi kan tjene penger på, slik at du som innbygger på sikt kan slippe å betale for vannrensingen. Det er sirkulærøkonomi i praksis.

Vi ønsker å skape flere nyttige produkter av avfallet slik at rensingen betaler for seg selv. Veas’ visjon er å gå fra selvkost til inntekt i 2040.

Biogass

Rågassen vi produserer blir senere foredlet til flytende biogass. Veas-gassen brukes som biodrivstoff til busser og tyngre kjøretøy.

Finn ut mer

Fjernvarme

Oslofjord Varme og Hafslund Oslo Celsio henter ut varme fra avløpsvannet i Veas-tunnelen ved hjelp av varmepumper. Denne varmen leveres til fjernvarmenettet i Oslo og Bærum.

Finn ut mer

Gjødsel

Organisk stoff og næringsstoffer som fjernes fra vannet som slam, er ressurser. Vår egen Veas-jord inneholder kalk, i tillegg til organisk materiale, fosfor og nitrogen, og er ypperlig som jordforbedring.

Finn ut mer

Data

Avløpsvannet speiler samfunnet. I tunnelen vår er det vann fra husholdninger, sykehus, skoler, veier og restauranter med mye nyttig informasjon.

Finn ut mer

Ammoniumsulfat

Ammoniumsulfat er en kjemisk forbindelse som fremstilles av ammoniakk og svovelsyre. Ammoniumsulfat er mye brukt som nitrogengjødsel i global sammenheng.

Finn ut mer

Nye muligheter

Biobobler – CO2 som kommer til nytte
Mange industrier bruker CO2 i prosessene sine. I fremtiden må denne gassen komme fra fornybare kilder. Våren 2023 lanserte Veas et eget datterselskap, HOOP CO2, som skal utvikle og selge bio-CO2 til blant annet mat- og drikkevareprodusenter og andre bransjer som i dag kjøper CO2 fra fossile prosesser.

Når vi produserer flytende biogass, fanger og renser vi CO2 – som er så ren at den kan brukes i mat og drikke.

Du kan lese mer på HOOP CO2s egne nettsider