Verdiene i avløp og avfall

Å rense er bare halve jobben. I Veas skaper vi nye verdier av ressursene som finnes i avløp og avfall. Det er bra for miljøet, for samfunnet og for fremtiden.

Maksimal samfunnsnytte

Mesteparten av det vi ikke vil ha i fjorden, kan være til stor nytte andre steder.

Avløpsvannet inneholder næringsstoffer og bioressurser som kan bli til nye produkter og tjenester. Veas produserer i dag biogass, gjødsel og energi.

Vi jobber for å skape enda flere nyttige produkter som vi kan tjene penger på, slik at du som innbygger på sikt kan slippe å betale for vannrensingen. Det er sirkulærøkonomi i praksis.

Vi ønsker å skape flere nyttige produkter av avfallet slik at rensingen betaler for seg selv. Veas’ visjon er å gå fra selvkost til inntekt i 2040.

Biogass

Rågassen vi produserer blir senere foredlet til flytende biogass. Veas-gassen brukes som biodrivstoff til busser og tyngre kjøretøy.

Finn ut mer

Fjernvarme

Oslofjord Varme og Hafslund Oslo Celsio henter ut varme fra avløpsvannet i Veas-tunnelen ved hjelp av varmepumper. Denne varmen leveres til fjernvarmenettet i Oslo og Bærum.

Finn ut mer

Gjødsel

Organisk stoff og næringsstoffer som fjernes fra vannet som slam, er ressurser. Vår egen Veas-jord inneholder kalk, i tillegg til organisk materiale, fosfor og nitrogen, og er ypperlig som jordforbedring.

Finn ut mer

Data

Avløpsvannet speiler samfunnet. I tunnelen vår er det vann fra husholdninger, sykehus, skoler, veier og restauranter med mye nyttig informasjon.

Finn ut mer

Nye muligheter

Biobobler – CO2 som kommer til nytte
Mange industrier bruker CO2 i prosessene sine. I fremtiden må denne gassen komme fra fornybare kilder. Våren 2023 lanserte Veas et eget datterselskap, HOOP CO2, som skal utvikle og selge bio-CO2 til blant annet mat- og drikkevareprodusenter og andre bransjer som i dag kjøper CO2 fra fossile prosesser.

Når vi produserer flytende biogass, fanger og renser vi CO2 – som er så ren at den kan brukes i mat og drikke.

Du kan lese mer på HOOP CO2 s egne nettsider